Seleccioni el seu idioma

JDF Assessoria Energètica és una empresa fundada el 1987 amb la visió d'oferir una solució als mitjans i grans consumidors elèctrics que es troben desemparats davant la continua evolució i canvis que ha patit en les últimes dècades el panorama elèctric nacional.

El nostre compromís és el d'estudiar contínuament l'evolució del mercat elèctric, tant pel que fa a la legislació relativa a aquest, com a l'evolució de preus de mercat i noves tarifes o modalitats contractuals. És tan sols d'aquesta manera com podem oferir als nostres clients un servei personalitzat i sempre actualitzat a les modificacions que contínuament pateix el sector elèctric, amb l'objectiu final d'aconseguir que el cost anual es redueixi notablement.

Durant els més de 30 anys de vida de l'empresa el sector ha estat canviant contínuament, amb l'especial incidència de la liberalització del mercat elèctric a finals de la dècada dels 90 per als grans consumidors, i posteriorment ja entrats al segle XXI per a la resta de subministraments incloent els domèstics.

Tanmateix, el nostre servei ha anat evolucionant, oferint l'auditoria del contracte elèctric, el servei integral mitjançant el qual portem un control de tot el procés, des de la contractació amb la opció més avantatjosa per al perfil de cada subministrament, l'anàlisi de cada factura vetllant pel compliment de les condicions contractuals i la correcta aplicació de les lectures de consum, i realitzant també les reclamacions que puguin ser necessàries per assegurar que es compleixen les condicions signades en el contracte i la legislació vigent a cada moment.

Guardar
Cookies user preferences
Utilitzem cookies per oferir una bona experiència en el web. Si declines l'us de Cookies algunes opcions de la pàgina podrien fallar.
Acceptar tot
Declinar tot
Llegeix més
Esencial
Aquestes cookies son necessaries perque la pàgina web funcioni correctament. No es poden deshabilitar.
Joomla
Administrar usuarios logueados
Acceptar
Decline
CookiesCK
Recordar elección sobre las cookies
Acceptar
Decline