Seleccioni el seu idioma

Sense entrar a explicar a nivell massa tècnic què és l'energia reactiva, i fent-t'ho de la manera més comprensible possible, indicar que per una mateixa potència demandada, l'energia reactiva fa augmentar l'intensitat que passa pels conductors elèctrics, escalfant-los i reduint per tant l'eficiència de la instal·lació. Per dir-ho d'una altra manera, quan més energia reactiva es produeix, més intensitat circula per la instal·lació per poder subministrar la mateixa potència. Així doncs, podem dir que l'energia reactiva limita la potència que pot suportar la nostra instal·lació.

A efectes de facturació cal tenir present que tot i que no sempre té un cost directe a la factura, el seu consum en excés sí que està penalitzat. A grans trets, quan l'energia reactiva consumida en un període tarifari supera la tercera part de l'energia activa del mateix període tarifari, s'incorreix ens penalitzacions en forma de recàrrecs per l'excés registrat.

Si vostè gaudeix del servei d'Auditoria Integral del contracte elèctric de JDF Assessoria Energètica, controlarem el consum d'energia reactiva periòdicament vigilant qualsevol irregularitat i avisant-los el més aviat possible dels problemes que puguin esdevenir en aquest apartat. Tanmateix, oferim solucions per evitar el consum excessiu d'energia reactiva com seria la instal·lació d'una bateria de condensadors amb regulació automàtica.

Si no gaudeixen del servei d'Auditoria Integral però volen identificar o solucionar problemes per consum de reactiva, no dubtin en contactar amb nosaltres, analitzarem el seu subministrament i li realitzarem una proposta que pugui ser del seu interès.

Guardar
Cookies user preferences
Utilitzem cookies per oferir una bona experiència en el web. Si declines l'us de Cookies algunes opcions de la pàgina podrien fallar.
Acceptar tot
Declinar tot
Llegeix més
Esencial
Aquestes cookies son necessaries perque la pàgina web funcioni correctament. No es poden deshabilitar.
Joomla
Administrar usuarios logueados
Acceptar
Decline
CookiesCK
Recordar elección sobre las cookies
Acceptar
Decline